торове

ПОЛЕЗНОпочваТОРЕНЕТОРОВЕ

ТОРОВЕ С БАВНО И КОНТРОЛИРАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ

Торовете с бавно освобождаване и с контролирано освобождаване са съединения, предназначени да доставят на културата хранителни вещества в количество, което отговаря на нейното търсене на хранителни вещества.

Read More