СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОДА В ПОЧВАТА

ПОЛЕЗНОпочва

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОДА В ПОЧВАТА

Водата се задържа в почвата в порите между почвените частици, следователно максималното количество вода, което конкретна почва потенциално може да задържи, е равно на нейната порьозност (общ обем на порите).

Read More