вода

ПОЛЕЗНО

Качество на водата за пръскане с ПРЗ

Ключови точки:
лошо качество може да намали ефикасността на пръскането
Използвайте възможно най-чистата вода за пръскане при приложения на ПРЗ
Тествайте водата за мътност, твърдост, pH и EC

Read More