ТОРЕНЕ

ПОЛЕЗНОТОРЕНЕТОРОВЕ

КАК ДА ИЗЧИСЛИМ НОРМАТА НА ТОРЕНЕ?

Loading

Преди да пристъпим към изчисленията за торене е задължително да разполагаме с почвен анализ на полето на което ще прилагаме продуктите. Необходимо е да сме на ясно с нуждите от хранителни вещества на културата която ще отглеждаме или отглеждаме. Ако напояваме да имаме анализ и на водата и съдържащите се в нея минерали.

Read More
ПОЛЕЗНОпочваТОРЕНЕТОРОВЕ

ТОРОВЕ С БАВНО И КОНТРОЛИРАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ

Loading

Торовете с бавно освобождаване и с контролирано освобождаване са съединения, предназначени да доставят на културата хранителни вещества в количество, което отговаря на нейното търсене на хранителни вещества.

Read More
ТОРЕНЕЦАРЕВИЦА

Симптоми на хранителен дефицит при царевицата

Loading

Ключови точки при симптомите по листната маса на царевицата като недостиг на хранителни вещества могат да бъдат резултат от: действителни

Read More
КУЛТУРИТОРЕНЕ

Чувствителност на културите към хлор

Loading

Елементът хлор е посевместно разпорстранен в природата и се среща във водни разтвори като анион хлорид (CI-). В тази форма

Read More
error: Съдържанието е защитено от копиране! Моля свържете се със собственика на сайта за разрешение!