ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТАУСТРОЙСТВА И ИНСТРУМЕНТИ

pH на водата и ефекта върху пестицидите

Loading

забележка от автора: винаги четете етикета на продуктите за растителна защита преди употреба и спазвайте препоръките. Така си гарантирате правилното

Read More
БиостимулаториПЛАТЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

АМИНОКИСЕЛИНИ СРЕЩУ ВИДОВЕТЕ СТРЕС

Loading

Съвременното земеделие залага изключително много още в началото на производството. Висококачествени торове, модерни хибридни семена за върхови добиви, растителна защита

Read More
БиостимулаториЕЧЕМИКПЛЕВЕЛИПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТАПШЕНИЦА

САМОСЕВКА СЛЪНЧОГЛЕД И ЦАРЕВИЦА В ПШЕНИЦАТА/ЕЧЕМИКА

Loading

Самосевка слънчоглед и царевица в полетата с пшеница и ечемик е често срещан казус по българските полета. В тази статия

Read More
БиостимулаториПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

БИОСТИМУЛАТОРИ

Loading

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: “ Продукт, който при третиране на растенията, семената, почвата или хранителна среда в съчетание с установените агрономически мероприятия, повишава

Read More
error: Съдържанието е защитено от копиране! Моля свържете се със собственика на сайта за разрешение!