НЕПРИЯТЕЛИ

листни въшкиНЕПРИЯТЕЛИ

Идентификация и контрол на листни въшки

През последните няколко сезона 2019-2021 г. листните въшки са неприятел който откривам в голяма плътност по полетата. През 2021г. бих казал, че при пшеницата беше изключително тежко положение.

Read More