Бобови

NO TILLNo tillБобовиКУЛТУРИТехнологии

ДЕТЕЛИНА БЕРСИЕМ- покривна култура

Бързо растяща едногодишна, детелината берсием може да произведе до 8 тона фураж при напояване. Внушителени възможности за азот фиксация и най-малко зимоустойчив от всички истински едногодишни детелини. Това я прави идеална покривна култура за зимни условия преди царевица или други култури, изискващи азот.

Read More
БобовиПОЛЕЗНО

ФИКСАЦИЯ НА АЗОТ ОТ БОБОВИТЕ КУЛТУРИ

Приблизително 80% от земната атмосфера е азотен газ (N2). За съжаление N2 е неизползваем от повечето живи организми. Растенията, животните и микроорганизмите могат да умрат от дефицит на азот, заобиколени от N2, които не могат да използват. Всички организми използват амонячната (NH3) форма на азот за производство на аминокиселини, протеини, нуклеинови киселини и други азотсъдържащи компоненти, необходими за живота.

Read More