ПОЛЕЗНОТОРЕНЕТОРОВЕ

КАК ДА ИЗЧИСЛИМ НОРМАТА НА ТОРЕНЕ?

Изчисляването на нормите за торене започва с познаването на следното:

  • Необходимата на културата от хранителни вещества;
  • Видовете тор и техния състав и характеристики;
  • Площта на полето;
  • Необходима норма на приложение на хранителни вещества – това е нормата на хранителните вещества за прилагане или препоръката за хранителни вещества. За почвени приложения обикновено се изразява в единици кг/дка;

Преди да пристъпим към изчисленията за торене е задължително да разполагаме с почвен анализ на полето на което ще прилагаме продуктите. Необходимо е да сме на ясно с нуждите от хранителни вещества на културата която ще отглеждаме или отглеждаме. Ако напояваме да имаме анализ и на водата и съдържащите се в нея минерали.

Важно е и да разполагаме с анализ и на самите торове които ще използваме. Информацията от анализа се отнася до гарантираното съдържание на хранителни вещества в тора и се изразява като тегловни проценти и се появява на етикета на тора.

Освен това е важно да се отбележи, че както нуждите от хранителни вещества на растенията така и концентрацията на тора могат да бъдат изразени в оксидна форма, или в елементарна форма.

Хранителните вещества, които обикновено се изразяват в оксидна форма са:

хранителен елементоксидна формаелементарна форма
ФОСФОРP2O5P
КАЛИЙK2OK
КАЛЦИЙCaOCa
МАГНЕЗИЙMgOMg

Общият азот, сяра и микроелементи обикновено се изразяват в тяхната елементарна форма.

КАК ДА ЧЕТЕТЕ ЕТИКЕТА НА ТОРА?

Видът на тора обикновено се отнася до процента на трите основни хранителни вещества – азот, фосфор и калий. Видът се обозначава като три големи числа на етикета на тора.

Първото число е общата концентрация на азот в тора, второто е концентрацията на фосфор, а третото се отнася до калия.

В повечето страни съдържанието на фосфор и калий е посочено в оксидна форма, а не в елементарна форма, така че класът се отнася за N-P2O5-K2O, а не за N-P-K.

Например, тор с вид13-10-27 съдържа 13% азот, 10% фосфор като P2O5 и 27% калий като K2O.

Тор с клас 46-0-0 съдържа само 46% азот.

Въпреки това, самата концентрация не винаги предоставя достатъчно информация за съдържанието на тора.

Торът може да съдържа допълнителни хранителни вещества, които не са посочени във вида тор и следователно е изключително важно да прегледате етикета на тора.

Информацията на етикета на тора включва пълния гарантиран анализ.

Например, вида амониев сулфат е 21-0-0. Гледайки само числата, човек може да си помисли, че този тор съдържа само азот. Въпреки това, както подсказва името на тора, амониевият сулфат също съдържа 24% сяра.

важно е да се отбележи

Процентът на азота във вида на тора винаги се отнася до общия азот и не дава индикация за формата или формите на азота в тора. Торовете обикновено съдържат азот като амоний (NH4), нитрат (NO3), урея (CO(NH2)2) или комбинация от тях. Гарантираният анализ трябва да описва подробно наличните азотни форми в тора.

КАК ДА ИЗЧИСЛИМ НОМИ НА ТОРА?

За твърди торове можете да използвате следната формула:

Норма на тора = необходима норма на внасяне на хранителни вещества X 100 / % хранително вещество в тора

Нека видим няколко примера:

ПРИМЕР 1:

Един производител иска да приложи 25 кг азот активно вещество на своето поле от 5 декара, използвайки тор с урея 46-0-0. Колко килограма урея трябва да приложи?

Торовата норма = 25 x 100 / 46 = 54,34 кг на декар

ПРИМЕР 2:

Един производител иска да приложи 60 кг моноамониев фосфат (MAP 12-61-0) на полето си от 9 дка

Оценката представлява пълния гарантиран анализ на торовете.

Кои елементи ще приложи той и в каква норма?

Съдържанието на азот е 12%, съдържанието на фосфора е 61%

Изчисляване на дозата на азот:

60 = N x 100 / 12

N = 60 x 12 / 100 = 7,2 kg на 9 декара или 7,2/9 = 0,8 кг/азот на декар

Изчисляване на дозата на фосфор:

60 = P2O5 x 100 / 61

P2O5 = 60х61/100=36,6 кг на 9 декара или 4,06 кг/дка

За течните торове трябва да се отчете теглото на тора, тъй като съдържанието на хранителни вещества в тора е дадено като процент от теглото.

Например, урея амониев нитрат (UAN), течен тор с клас 32-0-0, съдържа 32% азот по тегло. Теглото на UAN е 1,3 кг на литър

Един производител иска да приложи 15 кг азот. Колко UAN 32-0-0 трябва да използва?

Като първа стъпка можем да използваме предишната формула:

Норма на тор = Необходима норма на внасяне на хранителни вещества X 100 / % Хранително вещество в тора

Норма за тор = 15 x 100 / 32 = 46,87 кг

Тъй като 1 литър от тора тежи 1.3 кг:

46,87 кг / (1.3 кг на литър) = 36.05 литра.

Следователно формулата за изчисляване на нормите на течен тор става:

Норма на тор = (Необходима норма на внасяне на хранителни вещества X 100) / (% хранително вещество в тора x W)

Където W е теглото на тора.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *