ПОЛЕЗНОпочваТОРЕНЕТОРОВЕ

ТОРОВЕ С БАВНО И КОНТРОЛИРАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ

Торовете с бавно освобождаване и с контролирано освобождаване са съединения, предназначени да доставят на културата хранителни вещества в количество, което отговаря на нейното търсене на хранителни вещества. За разлика от торовете с бързо освобождаване, които бързо се разтварят в почвата и осигуряват хранителни вещества за относително кратък период от време, торовете с бавно освобождаване и с контролирано освобождаване освобождават хранителни вещества за по-дълъг период от време.

Предимствата на двете технологии включват:

  • Повишена ефективност на използване на хранителни вещества;
  • Намалено извличане на хранителни вещества и загуби на азот чрез изпаряване и измиване;
  • Намален риск от замърсяване на околната среда;
  • Изисква се по-малък брой приложения;

При определени почвени и метеорологични условия може да възникнат загуби на азот поради измиване, изпаряване, оттичане и денитрификация. Такива загуби не само засягат реколтата, но и представляват сериозна заплаха за околната среда. Замърсяването на водните ресурси с нитрати и емисиите на азотен оксид в атмосферата. Се считат за сериозен риск за околната среда.

Културите поемат хранителни вещества с определена скорост през целия си цикъл на растеж. Прилагането на голяма доза тор в началото на цикъла на културата може да доведе до загуба на хранителни вещества. Преди културата да може да ги използва. Ето защо за да се избегнат загуби и да се задоволят нуждите от хранителни вещества на културата. Бързо освобождаващи се торове трябва да се прилагат в няколко разделни приложения.

Торовете с бавно и контролирано освобождаване могат да бъдат алтернатива на разделените приложения. Те подобряват ефективността на използване на хранителни вещества, като освобождават хранителни вещества с бавна скорост, разширяват наличността на хранителните вещества и минимизират потенциалните загуби. В идеалния случай скоростта на освобождаване трябва да съответства на степента на усвояване на хранителните вещества от културата, така че хранителните вещества да станат достъпни, когато културата се нуждае от тях.

От икономическа гледна точка, въпреки че двете технолигии са по-скъпи от конвенционалните торове, намаляването на честотата на прилагане на тор спестява разходи за труд и енергия.

Трудно е да убедиш един фермер в ползите от торовете с контролирано и бавно освобождаване тъй като икономиите които те успяват да реализират стигат до 50%. При разговор с тях те възприемат съветите и препоръките за употребата на по-малко като количество торове от тези технологии като причина за намаляване на левовия разход. Разговорно: „правене на цена“.

 

Каква е разликата между торове с бавно освобождаване и торове с контролирано освобождаване?

Торовете с бавно освобождаване съдържат хранителни вещества във форма, която не е непосредствено достъпна за растенията. Те могат да съдържат макронутриенти (азот, калий, фосфор), както и микроелементи (желязо, манган, цинк, мед и др.). Най-често срещаните торове с бавно освобождаване включват азотни торове, в които уреята е комбинирана с алдехид. Урея формалдехид (UF), нитроформ (UF производно), метилен урея (MU) са примери за такива торове.

За да освободи наличния азот, Торовете с Бавно Освобождаване ТБО трябва да бъде разграден от микроорганизми. Следователно скоростта на освобождаване зависи от активността на микроорганизмите в почвата и следователно от влажността и температурата на почвата.

Други ТБО, като IBDU (Isobutylidendiurea) не зависят от микробната активност и се разлагат чрез хидролиза. Ефектът на бавно освобождаване се постига поради ниската им разтворимост.

Растителните торове, животинските торове и компостът се считат за естествени източници на бавно освобождаващи се торове. Въпреки това, тяхната скорост на освобождаване на хранителни вещества обикновено е много бавна и силно зависи от микробната активност.

Органичните торове с такъв произход обаче са много по-устойчиви от възможностите на загуби от измиване и т.н. Те действително подобрявата плодородието на почвата и са много по-ефективни в дългосрочен план. Недостатъка им обикновенно е цената.

Торовете с контролирано освобождаване се отнасят до торове с покритие или матрици. Покритите торове са покрити или с полимер, или с неорганични материали, като сяра. Използвайки техниката на матриците, матрицата се разпръсква в тора и забавя неговото разтваряне. Материалите, използвани за матрицата, включват каучук, полиолефини или гел-образуващи полимери.

Моделът на освобождаване на хранителни вещества от торове с бавно освобождаване зависи от почвените условия и от активността на микроорганизмите и следователно е трудно да се предвиди. Моделът на освобождаване на хранителни вещества на торовете с контролирано освобождаване може да бъде по-добре предвиден, тъй като не се влияе значително от почвените условия като pH, микробна активност, соленост и др., а по-скоро от температурата на почвата и свойствата на покривните материали.

Уреята, покрита със сяра, се класифицира като „тор с бавно освобождаване“, тъй като скоростта на освобождаване на азот може да е непоследователна. Пукнатини в покритието могат да причинят незабавно освобождаване на над 30% от азота.

Моделът на освобождаване на хранителни вещества

Бавно Освобождаващите Торове и Торовете с Контролирано Освобождаване могат да бъдат допълнително класифицирани според техния модел на освобождаване на хранителни вещества, който може да бъде или линеен, или сигмоидален (S-образен модел). Сигмоидният модел се състои от начален период, в който се освобождава само малко количество хранително вещество, стадий на линейно освобождаване и краен етап на освобождаване, в който скоростта на освобождаване намалява. При Торовете с Контролирано Освобождаване продължителността на освобождаването и моделът могат да се контролират чрез избора на покривните материали, специфичното съотношение между полимерите, дебелината на покритието и размера на частиците.

Покритието действа като полупропусклива мембрана. Ефектът на контролирано освобождаване се постига, когато водата дифундира през покритието и бавно разтваря хранителните вещества. Скоростта на дифузия и разтворимостта се влияят от температурата на почвата, където по-високите температури водят до по-висока скорост на освобождаване.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *