БиостимулаториПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТАТОРЕНЕ

ЛИСТНО ХРАНЕНЕ

Листното торене, наричано още листно хранене, е прилагане на хранителни вещества директно върху листата на растението чрез опръскване на културата с течен разтвор на тор. Този тип хранене се прилага при голям брой култури.

По принцип растенията могат да получат всички основни хранителни вещества от почвата. Количествата хранителни вещества, необходими на растенията, са големи и не могат да се доставят през листата. При някои условия и обстоятелства обаче културата може да се възползва от листно торене на малки количества хранителни вещества, особено на микроелементи. Следователно целта на листното торене е да допълни почвените приложения, а не да ги замени.

Хранителните вещества, приложени чрез листно торене, се абсорбират по-бързо от хранителните вещества, приложени през почвата. Те проникват в растението през хидрофилни пори в кутикулата и до известна степен също през устицата.

Коя е причината да се прави листно хранене?

Листно хранене може да е полезно при следните обстоятелства:

 • Коригиране на недостига на хранителни вещества – Хранителните вещества, приложени листно, се абсорбират по-бързо и по-ефективно от почвените приложения. Следователно, листните третирания с хранителни вещества могат да осигурят бърза корекция на недостига на хранителни вещества. Корекцията обаче е временна, за трайно справяне с дефицитите трябва да се извеждат както почвени, така и листни приложения. Най-често срещаните дефицити на хранителни вещества, които могат да бъдат коригирани с листни приложения са калий, цинк, бор, манган и желязо.
 • Неблагоприятни почвени условия – Неблагоприятните почвени условия ограничават усвояването на хранителни вещества от почвата и следователно прилагането на хранителни вещества директно върху листата може да бъде полезно и ефективно.
 • Реакцията(pH) на почвата- може да ограничи усвояването на микроелементи и да предизвика дефицит. Прилагането на хелати в почвата може да помогне, но листните приложения могат да осигурят по-бързо и по-ефективно решение.

листно хранене при:

 • Хранителните дисбаланси в почвата- могат да предизвикат конкуренция за усвояване и да ограничат усвояването на някои хранителни вещества. Например излишъкът от калций може да попречи на усвояването на калий. Калий и магнезий във високи концентрации пречат за своето усвояване. Листното приложение може да заобиколи конкуренцията и нежеланите взаимодействия в почвата.
 • Преовлажняването на почвата може да причини недостиг на хранителни вещества. При такива условия на кислороден стрес корените не могат да функционират ефективно. Това води до асфиксия (задушаване) на кореновата система и невъзможността да усвоява хранителни вещества.
 • Неблагоприятни условия на околната среда – прилагането на листни хранителни вещества може да подобри растежа на културите, когато условията на околната среда са неблагоприятни. Условия като облачно време, прекалено високи или твърде ниски температури и висока влажност възпрепятстват усвояването на хранителни вещества от почвата.
 • Увредена или болна коренова система – Всички условия, които намаляват или увреждат активността на корените, също намаляват усвояването на хранителни вещества от почвата. Повредените корени или корените, засегнати от заболявания, са по-малко ефективни при усвояването на хранителни вещества. Листното подхранване може да облекчи негативния ефект.

За постигането на максимални резултати дори и при благоприятни усливя. За да максимализираме добива е необходимо да осигурим нужните хранителни вещества. Постигането на високи добиви сатава с допълнително приложение на хранителни вещества. Изискванията към хранителните вещества варират през целия цикъл на растеж на културата. Допълнителните листни приложения на хранителни вещества, в момента, в който те са необходими. Могат да повлияят положително на растежа и добива.

Най-добрите практики при листно хранене

 • Третирането трябва да се извежда, когато метеорологичните условия са подходящи – температурата, влажността и скоростта на вятъра влияят върху ефективността на листното приложение. Листното подхранване е най-ефективно при температури под 26˚C. Висока влажност и когато времето е спокойно. Най-добрия момент е вечер или рано сутрин. Пръскането в края на деня е подходящо. През летните дни обаче растенията може да са силно стресирани от високите температури и края на деня да не най-добрият момент.

При тези условия листата на растенията могат да усвоят по-добре приложените хранителнни вещества. Когато се прилагат при високи температури или ниска влажност, капките воден разтвор изсъхват бързо и освен това порите на листните повърхности се затварят. В резултат скоростта на абсорбция намалява.

Реакция на разтвора за опръскване

 • Регулиране на pH на разтвора за пръскане – Киселинното pH на листния хранителен разтвор подобрява усвояването на хранителните вещества от листата. рН на разтвора от около 5,0 е подходящо за повечето листни приложения, но оптималното рН ще варира от хранително вещество до хранително вещество. Например, подходящият диапазон на рН за приложение на фосфор е 3,0-3,7, идеалното рН за цинк е между 4,1 и 4,9 и т.н.

РН на разтвора за пръскане влияе върху ефективността на приложението, като влияе върху разтворимостта на приложените торове и проникването на хранителни вещества през кутикулата:

Разтворимост – Хранителните вещества трябва да присъстват в разтворимата си форма в разтвора за пръскане, за да бъдат усвоени от растенията. Разтворимостта на много хранителни вещества е по-висока при слабо киселинно рН и следователно при този диапазон на рН те остават в разтвора и не се утаяват.
Заряд на кутикулата – Растителните кутикули съдържат фиксирани йонни заряди, които зависят от pH и отрицателен нетен заряд при pH> 3. Следователно рН на разтвора за пръскане може да повлияе върху заряда на кутикулата и проникването на хранителни вещества през него.

Качество на пръскането

 • Контролиране на размера и налягането на капчиците чрез пръскачката – големите капки покриват по-малка площ на листа от малките капки и са склонни да падат на земята – стичат. Затова се предпочитат по-малки капки. Въпреки това, капчиците, които са твърде малки, могат да доведат до загуби на хранителни вещества в резултат на отвяване.

Размерът на капката се определя от вида на използваната дюза за пръскане и налягането на пръскането. Поради това изборът на подходяща дюза за пръскачка и прилагането на правилното налягане са важен фактор за листното приложение. Няма обаче конкретни препоръки за листно подхранване.

 • Използване на повърхностноактивни вещества (прилепители и омокрители) – Поради повърхностното напрежение капчиците от пръскането са склонни да имат минимален контакт с листа и също могат да паднат. Повърхностноактивните вещества са продукти, които намаляват повърхностното напрежение и увеличават контактната повърхност на капчиците с листата. В резултат добавянето на повърхностноактивно вещество към разтвора за пръскане увеличава ефективността на листното подхранване.

Ограничение при листно хранене

Въпреки че листното подхранване се счита за ефективен начин за прилагане на хранителни вещества върху растенията в различни ситуации, то има някои ограничения.

 • Потенциално увреждане на листата – тъй като разтворът за пръскане изсъхва върху листните повърхности, концентрацията на соли (приложените торове) се увеличава и може да повреди листата. Листата могат да станат хлоротични и некротични, ако концентрацията на разтвора за пръскане е твърде висока или ако пръскането е било приложено, когато условията са неблагоприятни или когато растението е под стрес. Често неправилно се смесват с други пестициди. Неправилното смесване води до фитотоксичност, а в някой случаи и некроза.
 • Кратък срок за усвояване – След като капките разтвор изсъхнат върху листните повърхности, хранителните вещества стават недостъпни и скоростта на абсорбция намалява драстично.
 • Ниски норми на приложение – поради фитотоксичността, потенциалното увреждане на листата и ограничената степен на абсорбция през листата. Степента на листно приложение трябва да бъде относително ниска и да не отговаря на хранителните нужди на културата. Оособено на изискванията за макроелементи. Следователно листното хранене е предимно допълващо.
 • Съображения за разходи / ползи – цената на листното подхранване често е по-висока от цената на почвеното приложение. Освен това, поради ниските нива на приложение, може да са необходими няколко приложения, които правят разходите още по-високи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *