ТОРЕНЕЦАРЕВИЦА

Симптоми на хранителен дефицит при царевицата

Ключови точки при симптомите по листната маса на царевицата като недостиг на хранителни вещества могат да бъдат резултат от:

 • действителни дефицити,
 • взаимодействия с околната среда,
 • повреда от хербициди,
 • повреди от насекоми,
 • уплътняване и други фактори.
  Почвените и листните анализи може да помогнат да се определи дали съществува истински дефицит на хранителни вещества.
  Симптомите на дефицит през пролетта често изчезват, когато почвите станат по-топли и по-сухи.

Видимите симптоми на хранителен дефицит

По време на обследване на посевите могат да бъдат открити жълти, кафяви, лилави, райета или изсъхнали царевични листа. Тези симптоми могат да бъдат листни признаци на недостиг на хранителни вещества. Общите симптоми за най-важните хранителни вещества за царевица включват: 

 • Сяра (S): Най-младите листа показват жълта ивица, особено в ръба на листата, тъй като S не се пренася лесно в растението.
 • Азот (N): Най-старите листа стават бледи или жълтеникаво-зелени и развиват обърнато „V“ или обезцветяване във формата на копие, започващо от върха на листа и простиращо се към основата на листа.
 • Фосфор (P): Листата върху младите растения могат да изглеждат лилави.
 • Цинк (Zn): Между жилкова хлороза на горните листа може да се появи, когато жилките, средната жилка и ръбовете на листата останат зелени. Ленти или ивици се развиват от двете страни на централната жилка. Листата могат да станат почти бели, ако дефицитът се засили. Закърнелите растения може да се наблюдават и поради скъсени междувъзлия.

Причини за недостиг на хранителни вещества

Въздействието върху потенциала на добив от недостиг на хранителни вещества зависи от това колко бързо, недостатъците се отстраняват. Това става чрез по-благоприятни условия на околната среда и/или прилагането на допълнителни хранителни вещества. Сезонните дефицити могат да доведат до значителна загуба на добив. Когато корените са наранени от насекоми или химикали и в зависимост от тежестта на увреждането и времето, необходимо за растежа на новите корени. Потенциалът за загуба на добив се увеличава. Например, недостигът на сяра, продължаващ повече от 21 дни след поникването, може да доведе до загуба на добив от 10-15 кг на декар.

Управление на хранителните дефицити

Тестването на почвата (почвен анализ) и тъканите на растенията (листен анализ) може да помогне да се определи дали съществува дефицит и дали това се дължи на наличието на хранителни вещества в почвата, ограничено усвояване на растенията или намален метаболизъм. Когато се вземат проби от растения със съмнение за недостиг на хранителни вещества, проба от незасегнати растения също трябва да се събере и анализира, за да се определи дали дефицитът на хранителни вещества е причината. Взетите проби от тъкани през вегетационния период дават информация за нивата на хранителни вещества в растението по време на вземането на проби и да помогнат да се определи дали трябва да се прилага допълнителен тори какъв. Листен анализ в началото на сезона може да се направи след 5-6 лист и преди изметляването.

Симптоми на хранителен дефицит при царевицата

Тестът за тъкани, в комбинация с почвен анализ, може да даде отговори защо нивата на растенията са високи или ниски. Самите резултатите от почвените тестове могат да бъдат най-полезни за прогнозиране на нуждите от хранителни вещества за следващия вегетационен период. Може да не дадат надеждни резултати за нивата на S. Царевицата реагира най-добре, когато нивата на рН на почвата варират между 5,6 до 7,5. Целта на рН за моно-културно отглеждане на царевица трябва да бъде около 6,0 на кисели почви. Ако люцерна или детелина са в сеитбообръщение,  целта за рН трябва да бъде от 6,5 до 7,0. Подходящите количества вар могат да повишат pH на почвата и да спомогнат за увеличаване на наличността на хранителни вещества за растенията.

Симптоми на хранителен дефицит при царевицата

Недостигът на хранителни вещества често се преодолява, когато почвите стават по-топли и по-сухи. Тъй като растежът на корените, микробната активност и разграждането на органичния материал и отделянето на хранителни вещества се засилват. Неограниченият растеж на корените може да позволи на корените да достигнат до водоразтворими хранителни вещества като S и N. Възможно е да са се преместили по-дълбоко в почвения профил. Между етапите на растеж от V3 до V5, докато царевичните растения преминават от зависимост от семена към придобиване на енергия от фотосинтеза, външният вид на растението може да бъде променлив и може да варира от условията на околната среда. 

По време на вегетативните етапи обикновено може да се предприеме изчакване и да се вземат тъканни проби непосредствено преди изсвиляването, ако симптомите продължават. Коригирането на проблема може да не е осъществимо за текущата реколта; подготовката на почвата за следващия сезон обаче може да включва нанасяне на торове въз основа на препоръки за тестване на почвата и облекчаване или предотвратяване на уплътняването.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *