ЦАРЕВИЦА

Плевели в царевицата – конкуренция за хранителни вещества и …

Плевелите са от основните ограничения за селскостопанското производство. Плевелите въздействат предимно на потенциала за добив на култури. Конкурират за ресурси като слънчева светлина, вода и хранителни вещества. В допълнение към намаляването на потенциала за добив. Плевелите могат да повлияят негативно на производството. Пречат на ефективността на реколтата, допринасяйки за увеличаване на плевелните семена и за напред. Потенциално плевелите са гостоприемници за вредители и неприятели.

Вероятността за огнетяване на добива е по-голяма, ако плевелите се конкурират с царевицата по време на поникването и началните фази от активното нарастване. Степента на намаляване на добива зависи от много фактори. Като плътност на плевелите, времето на поникване на плевелите по отношение на етапа на растеж на културите и наличните видове плевели.

Адекватното торене, съчетано с ефективно управление на плевелите, е важно за увеличаване на потенциала за добив на царевица. Усвояването на азот от царевицата зависи от много фактори. Видове плевели, плътност на плевелите и скоростта и формулировката на прилагания азотен тор.

Връзката между торенето и плевелите

Промяната в наличността\достъпността на хранителни вещества чрез торене може да повлияе на конкурентната връзка между плевелите и културата. Използването на торове може да повлияе на появата и увеличаване на плътността на плевелите. Устойчивостта, латентността, динамиката, растежа и дисперсията на плевелите. Скоростта, времето, видът и методът на внасяне на торове могат да повлияят на биологичните тенденции на плевелите. В някои ситуации торенето благоприятства растежа на културите над плевелите. Следователно намалява загубата на добив, докато в други ситуации растежът на плевелите се облагодетелства повече от растежа на културите.

Използването на азот от плевели намалява наличността и достъпа на азот за царевицата. Поради което се изискват по-високи норми на азотно торене за оптимални добиви. Въпреки, че азота използван от плевелите, в крайна сметка ще бъде минерализиран и ще стане достъпен за растенията. Това не става достатъчно бързо след контрола на плевелите с приложение на хербициди, за да задоволи непосредствените нужди на царевичното растение.

Ефектите от азотно торене върху растежа на културите в началото от развитието на културата осигуряват конкурентно предимство за царевицата спрямо плевелите.

Критичен период на борба с плевелите

Критичният период за борба с плевелите е времето през което плевелите, които поникват заедно с културните растения трябва да бъдат контролирани. За да се предотвратят загубите на добив. Критичният период е продължителността на времето след засяването на царевица. Когато плевелите могат да растат заедно с културните растения, преди да бъде засегнат добива. Това е основно колко дълго можете да изчакате, преди да контролирате плевелите, без да нарушавате добива на царевица. Критичният период се влияе от наличните плевели и тяхната плътност, времето на поникване и продължителността на поникването, условията на околната среда и земеделските практики. Тъй като критичният период може да варира значително в зависимост от условията, няма обща схема за всички ситуации. Продължителността на критичния период се влияе от фермерските практики, включително нивото на азот в царевицата.

Състезанието с плевели в началото на сезона, причиняващо загуба на добив на царевица, може да започне скоро след засяването. Употребата на почвени хербициди е добър вариант за намаляване на натиска от плевели. Големият проблем, е че почвените хербициди имат важни изисквания за да сработят добре. Това са влага и качество на обработката. Дори и да осигурим всичко необходимо да работят обаяче те съвсем не контролират всички плевели.

В моята практика най-подходящо се оказва употребата на ранно вегетативни хербициди.

Управление на борбата с плевели в царевицата

Борбата с плевелите чрез обработка на почвата преди засяването е друг метод за намаляване на плътността на плевелите. Годишният контрол на плевелите може да бъде значително подобрен, ако се използва първична обработка на почвата в комбинация със забавено засяване, което позволява на едногодишните видове да покълнат преди операцията за обработка на почвата. Въпреки това, ако обработката на почвата се забави до точката, в която плевелите стават по-големи, ефективността на обработката като контролна тактика може да бъде намалена. Плевелите, които не са унищожени от обработката на почвата, могат да бъдат по-трудни за борба с хербициди по-късно през сезона.

Контролът на съществуващата растителност с използването на тотални хербициди преди или веднага след засяването е един от вариантите в системата без обработка. Ако третирането се направи в комбинация с почвен и тотален хербицид, те намаляват конкуренцията от съществуващата растителност достатъчно дълго, за да се установи царевицата и дасе позволи активиране от валежите на почвените хербициди. Ако не се използват почвени хербициди, обработките само с тотален хербицид осигуряват прозорец за прилагане на програми за пълна борба с плевелите след поникването.

Прочетете повече за другикритични етапи от растежа на царевицата ЛИНК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *