ТОРЕНЕЦАРЕВИЦА

Как влияе сушата за усвояването на азот от царевицата?

Сушата и азотът (N) могат да повлияят на растежа и развитието на царевицата или поотделно, или в комбинация. Сушата може да окаже силно въздействие върху връзките с хранителните вещества в растенията. Водните и азотните напрежения при полеви условия са често срещани и разбирането на взаимодействието на тези два лоста е важно за ефективното производство на царевица.

Усвояването на азот от царевицата

Азотът е най-важното хранително вещество в производството на царевица. Царевицата поема азот от почвата през целия си активен растеж. По-голямата част от азота се поема по време на вегетативния растеж с около две трети от общото поглъщане на азот, до приключване ма цъфтежа или фазата на растеж R1 на царевицата. Най-високата скорост на усвояване на азот се наблюдава по време на бърз вегетативен растеж, когато царевицата е във фазите на растеж от V10 до V14. Поглъщането на азот преди цъфтежа на царевицата е от решаващо значение за подпомагане развитието на кочана, броя на семената и потенциалния размер на семето. По време на репродуктивния растеж или след цъфтежа царевицата поема останалата част от общия си азот и го използва за наливане на зърното.

 

линк: критични фази от растежа на царевицата

Влияние на сушата върху царевицата

Сушата е един от най-често срещаните екологични стресове при растенията. Може да повлияе отрицателно на техния растеж, развитие и размножаване. Количеството загубен добив от царевица, което се случва по време на сухо време. Зависи от това в какъв етап е царевицата и колко тежки стават сухите условия.  Условия на суша в началото на сезона от поникване до етапа на растеж на царевица 8-ми лист V8.  Могат да повлияят на ранното развитие на корените и да намалят хабитуса на растенията и размера на листата, засягащи фотосинтезата. Сушата, настъпила по време на етапите на растеж от V8 до V16. 

Може да намали размера на зърното на царевицата и потенциалния добив. Изсвиляването е най-чувствителният етап за възникване на стрес от суша. Това води до сериозно намаляване на добива поради непълно опрашване и загуба голям брой семена. Сушата по време на репродуктивния растеж на царевицата влияе върху теглото на семената. При сухи условия, непосредствено след изсвиляването с най-голямо влияние. По-късно сушата в репродуктивния растеж е по-малко вредна. Тя може да ускори зрелостта на царевицата.

Как влияе сушата за усвояването на азот от царевицата?

Как влияе сушата за усвояването на азот от царевицата?
Как влияе сушата за усвояването на азот от царевицата?

Суша и поемане на азот от царевица

Сушата може да намали усвояването на азот от почвата и да намали концентрацията на азот в растителната тъкан.  Поглъщането на азот в сухата почва се намалява главно чрез инхибиране на растежа на корените заедно с намаляване на транспорта на азот в почвата до кореновите власинки. Силната суша може да предизвика свиване на корените и загуба на контакт с почвата и корена. Способността за усвояване на азот от царевицата се възстановява бързо след преовлажняване на почвата. 

Възстановяване от суша

Независимо от продължителността на условията на суша. Възстановяването на способността за поемане на азот се осъществява чрез установени по-стари корени, както и производството на нови корени. Лекият стрес от суша може първоначално да увеличи растежа на корените, но тежката и продължителна суша може да намали растежа на корените. С умерен стрес на суша по време на вегетативния растеж на царевицата, дълбочината на вкореняване може да се увеличи, което позволява по-ефективно усвояване на вода и хранителни вещества от по-дълбоко в почвения профил. Поглъщането на азот при сухи условия също се увеличава, когато запасеността с азот е висока. Симптомите на недостиг на азот обикновено не се появяват при царевицата при условия на суша с високи нива на азот в почвата.

Период на суша може да „мотивира“ растенията да развият по-добра коренова система, но ако този период е твърде дълъг няма как да се наблюдава положителен ефект. Практиката сочи, че след сеитбата ако имаме период на суша и след това имаме нормални валежи се получават добри добиви. В периода на сушата растението формира по-силна коренова система и ако в следващия период имаме валежи тази коренова система силно подпомага растенията.

Как влияе сушата за усвояването на азот от царевицата?

Реакцията на царевицата на наличието на почвена влага силно зависи от нивата на азот в почвата. Царевицата с дефицит на азот е по-чувствителна към водния дефицит, отколкото обезпечената с азот царевица. Както водният, така и азотният стрес могат да удължат времето от появата метлица и свила. Азотният стрес забавя създаването на изсвиляването, докато водният стрес забавя както изметляването, така и изсвиляването. Силният воден стрес в комбинация с ниско съдържание на азот намалява количеството на усвоеният азот. Намаленият добив на зърно, причинен от суша, се влошава от недостига на азот. Когато достъпният азот е ограничен, добивът на зърно е по-свързан с дефицит на азот, отколкото от стрес причинен от суша, но при адекватно торене с азот стресът от суша е основният ограничаващ фактор.

Вода и тор- баланс

Достъпа на вода и азот трябва да бъде добре комбиниран, така че да се реализира ефективно използване. За да може царевица да се възползва от азота в почвата, трябва да има достатъчно вода. Ниската запасеност на азот значително намалява площта на листата и фотосинтезата като резултат. Общата биомаса, натрупването на тегло на семената, усвояването на азот и съответните им скорости на натрупване показват взаимодействия с вода и азот. При по-силен воден стрес ефектите от ниския почвен запас на азот стават по-малко очевидни.  Агрономичните мерки като честота на напояване и времето на торене са важни съображения за поддържане на способността за усвояване на хранителни вещества от растения, растящи при условия на суша.

Избраните днес царевични хибриди могат да бъдат засяти при по-висока гъстота. Те са по-ефективни при поемането на азот в сравнение с по-старите хибриди. Те са в състояние да поддържат добива при стрес висока гъстота и азотен стрес. Те могат да поемат повече азот по време на репродуктивен растеж, което прави по-изгодно запазването на някои азотни приложения за по-късно както в оптимални, така и в неблагоприятни условия на отглеждане. Толерантните към суша царевични хибриди могат да помогнат за намаляване на риска от загуба на добив, когато настъпи суша. 

Практично

В практиката окопаването с торовнасяне е отличен метод за да се подхрани царевицата в активна вегитация. Факт, е че високи торови норми с азот могат да окажат неблагоприятен ефект върху развитието на царевицата. Често пъти дори ефакта от високи норми на торене с азот и последващ период на суша действа като хербицид за царевицата. От изключително значение е и вида на азотния тор. От голямо значение е дали той е амиден или нитратен.

 

Заявете своята агрономическа консултация за да направите оптимизирано торене.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *