ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТАУСТРОЙСТВА И ИНСТРУМЕНТИ

pH на водата и ефекта върху пестицидите

забележка от автора: винаги четете етикета на продуктите за растителна защита преди употреба и спазвайте препоръките.
Така си гарантирате правилното им ползване.

Повечето пестициди се продават в концентрирана форма и трябва да бъдат разтворени или суспендирани във вода, преди да се приложат върху културите. Тази вода може да идва от различни източници, като кладенци, езера, реки или общински водоснабдявания. Във водата естествено варира количеството разтворени минерали, органични вещества и рН, в зависимост от източника си. pH е мярка реякцията на водата- нейната киселинност или алкалност, която се отнася до броя на водородните (H +) и хидроксилните (OH¯) йони в разтвор. Скалата за измерване на рН варира от нула до 14. Колкото по-ниско е рН, толкова по-кисел е разтворът, докато по-високо рН показва, че разтворът е по-алкален. Водата при pH 7 е неутрална, което означава, че в разтвора има еднакъв брой водородни и хидроксилни йони. Много райони в България имат алкална вода с високо съдържание на минерали. Освен това рН на водата от естествени източници може да варира през сезона.

pH на водата и ефекта върху пестицидите

pН на водата може да повлияе отрицателно на стабилността на някои пестициди. При алкални условия настъпва алкална хидролиза, която разгражда пестицида до нетоксични (неактивни) форми. По принцип инсектицидите (особено органофосфатите и карбаматите) са по-податливи на алкална хидролиза, отколкото фунгицидите, хербицидите или регулаторите на растежа. Крайният резултат е прилагането на по-малко активна съставка и лошото представяне на пестицидите. Разграждането на пестицид може да бъде измерено по отношение на неговия полуживот. Например, ако даден продукт има полуживот от един час, количеството на активната съставка се намалява до 50 процента за един час, до 25 процента през следващия час, до 12,5 процента през следващия час и т.н. В крайна сметка пестицидът става практически неефективен. Ефектът на рН върху пестицидите варира в зависимост от продукта и се умерява от буфериращи разтвори, съдържащи се в пестицидната формулировка. Смесването на множество пестициди в резервоари може да промени pH на сместа в резервоара.

Придружаващата таблица показва полуживота на редица пестицидни продукти, както и оптималното рН (където е известно). Както можете да видите от таблицата, повечето пестициди са най-стабилни, когато разтворът за пръскане е с рН около пет. Тъй като много водни източници са по-алкални от това, може да се наложи да се регулира рН на разтвора за пръскане. Не се опитвайте да подкислявате разтвори, съдържащи фунгициди на медна основа, тъй като медта става по-разтворима при по-ниско рН и може да стане фитотоксична за посевите. Освен това фосфорната киселина и други фунгициди на основата на киселина не трябва да се подкисляват, тъй като те вече имат ниско рН и понижаването му може да доведе до фитотоксичност. От друга страна, подкисляващите фунгициди от карбонатна сол, като армикарб, могат да ги направят неефективни.

ПРОДУКТАКТИВНО ВЕЩЕСТВООПТИМАЛНО pHВреме на полуразпад / време до 50% хидролиза **
НУПРИД 200 СЛимидаклоприд7,5Повече от 31 дни при pH 5 – 9
МОСПИЛАН 20 СПацетамиприд5-6Стабилен при pH 6 – 8
АВАНТ 150 ЕКиндоксакарбСтабилен за 3 дни при рН 5 – 10
ДИКАРЗОЛ 10 СП форметанат5Не е стабилен в алкална вода; използвайте в рамките на 4 часа от смесването.
БИ-58диметоат5рН 4 = 20 часа; рН 6 = 12 часа; рН 9 = 48 минути
ШЕРПА 100 ЕВциперметринрН 9 = 39 часа
ДИПЕЛb. thuringiensis
6Нестабилен при pH над 8
ИМИДАН 50 ВГфосмет5рН 5 = 7 дни; рН 7 <12 часа; рН 8 = 4 часа
ДУРСБАН 4 ЕКхлорпирифос етилрН 5 = 63 дни; рН 7 = 35 дни; рН 8 = 1,5 дни
КАРАТЕ ЗЕОН 5 КСламбда – цихалотрин6,5Стабилен при pH 5 – 9
САНМАЙТ 20 ВПпиридабен Стабилен при pH 4 – 9
СИНЕИС 480 СКспинозад6Стабилен при pH 5 – 7; рН 9 = 200 дни
инсектициди
ПРОДУКТАКТИВНО ВЕЩЕСТВООПТИМАЛНО pHВреме на полуразпад / време до 50% хидролиза **
АЛИЕТ ФЛАШфосетил – алуминий6Стабилен при рН 4,0 до 8,0
БРАВОхлороталонил7Стабилен в широк диапазон от стойности на pH
КАПТАНкаптан5рН 5 = 32 часа; рН 7 = 8 часа; рН 8 = 10 минути
ДИТАНманкоцеб6рН 5 = 20 дни; рН 7 = 17 часа; рН 9 = 34 часа
СИСТАНмиклобутанилНе се влияе от pH
РИДОМИЛмефеноксамрН 5 – 9 = повече от 4 седмици
РОВРАЛипродионХимичното разпадане може да се осъществи при високо рН
БАМПЕР 25 ЕКпропиконазолСтабилен при pH 5 – 9
фунгициди
ПРОДУКТАКТИВНО ВЕЩЕСТВООПТИМАЛНО pHВреме на полуразпад / време до 50% хидролиза **
ДИМБО 480 СЛдикамбаСтабилен при pH 5 – 6
ФУЗИЛАД ФОРТЕфлуазифоп – П-бутилрН 4,5 = 455 дни; рН 7 = 147 дни; рН 9 = 17 дни
БАСТА 15 СЛглюфозинат амониум5.5
СТОМПпендиметалинСтабилен в широк диапазон от стойности на pH
глифозат5-6
трифлуралинМного стабилен в широк диапазон от стойности на pH
2.4 ДСтабилен при рН 4,5 до 7
хербициди

** Времето на полуразпад е периодът от време, за да се разгради половината от количеството пестицид във водата. Други фактори, различни от рН, могат да повлияят на скоростта на хидролиза, включително температура, разтворимост, концентрация, вид разбъркване, влажност и други пестициди и добавки в сместа.
Проверявайте често рН на водата, използвана за пръскане на пестициди през целия сезон. Ако знаете, че вашата вода има pH 7,5 или по-голямо, помислете за понижаване на pH, особено ако прилагате пестицид, който е чувствителен към високо pH. Най-бързият начин да се определи нивото на pH на водата е да се тества с pH-метър или тестова хартия. Хартиените тест ленти са най-евтините; те обаче могат да бъдат ненадеждни и могат да варират до две точки на pH. PH-метърът ще осигури най-надеждни и последователни показания. Измервателните уреди се предлагат в търговската мрежа за 50- 200 лева. 

pH на водата и ефекта върху пестицидите

Регулирайте рН на водата, като използвате търговски подкисляващ / буфериращ агент, преди да добавите пестицида. Буфериращи агенти, ще стабилизират разпръскващия разтвор при предварително определено pH и ще го поддържат на това ниво. Прочетете и следвайте внимателно указанията на етикета на буфериращия агент и се уверете, че разтворът се разбърква добре преди измерване на pH. Докато рН от пет може да е оптимално, рН от шест обикновено е задоволително за много пестициди, особено ако те ще бъдат напръскани веднага след смесването. Някои буферни агенти имат цветен индикатор, когато се постигне правилното pH. Производителите могат да добавят този продукт във водата, докато достигне цвета, който показва дадено рН. Например, пет = розово или червено; шест = оранжево; и т.н. Гранулираната хранителна лимонена киселина може да бъде най-удобният и евтин подкисляващ материал и се предлага в 50-килограмови торби от доставчици, които обработват хранителни химикали.

Когато смесвате множество пестициди или листни торове в резервоара, проверете рН, след като продуктите са добре смесени, и коригирайте рН, ако е необходимо. Не всички пестициди реагират еднакво на pH на разтвора с вода за пръскане и някои продукти не трябва да се използват с буфериращи агенти. Винаги четете етикетите на пестициди за всякакви предпазни мерки по отношение на pH и потенциални проблеми с несъвместимостта на продукта. Нанесете пестициди скоро след смесване и избягвайте да оставяте смеси от резервоари за пестициди в резервоара за пръскане за една нощ.

Заявете своята професинална агрономическа консултация  за КОНТАКТИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *