интегрирано управление на вредителитеУСЛУГИ

Консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите

Консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите се предоставят от лица, които имат необходимата професионална квалификация. В областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“.  И са вписани в регистъра на БАБХ, който се води по Закона за Защита на Растенията.

АГРИНЕД ЕООД е от малкото фирми (към април 2021г.) които са регистрирани в БАБХ за това, че предоставят агрономически консултантски услуги. Фирмата е инвестирала в софтуер за обследване, издаване на препоръки, метеорологични сензори, оборудване което осигурява пълна обосновка за справянето с неприятелите и болестите.

Освен минималните изисквания за следното оборудване за диагностика на вредители:

  • лупа,
  • бинокуляр,
  • микроскоп,
  • петриеви блюда,
  • епруветки,
  • ентомологичен сак,
  • метровка,
  • достъп до агрометеорологична информация за съответния агроекологичен район, която включва данни за температура на въздуха – средноденонощна, максимална иминимална, количество валежи, относителна влажност на въздуха, вятър.

Разполагаме с техника за:

АГРИНЕД ЕООД предлага професионални агрономически консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите и болестите без аналог към момента за територията на централна и североизточна България.

Разполагаме със сертификат по чл. 83, диплома на агроном Растителна Защита и сме регистрирани в БАБХ. Склюваме договор по изискване на наредбата и Закона за Защита на Растенията като полагаме професионално отношение за обследване с всички методи и технологии.

Бъдещото подпомагане по линия на директните плащания от земеделските стопаните ще се изисква регистрация за „интегрираното производство” и договор за консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите.

Професионалния ни опит е близо 15 години в полски култури, костилкови овощни видове и други полски култури.

Тъй като натовареността варира през годините има вероятност за невъзможност да осигурим достъп до услугата. Поради физическа невъзможност да отделим време. Прилагаме правото на първия т.е. първия който ни е потърсил и сключил договор с нас.

Можете да проверите дали има възможност за сключване на договор за тази услуга като се свържете с нас- КОНТАКТИ

Нашият youtube канал: ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *