КОСТИЛКОВИНЕПРИЯТЕЛИОВОЩНИСЛИВИ

СЛИВОВ СЕМЕЯД – Eurytoma schreineri

СЛИВОВ СЕМЕЯД – Eurytoma schreineri първите сигнали за неприятеля са подадени преди десетина години 2010 година в района на Търговище. През 2012-2013 година аз (агроном Илиян Недков) се сблъсках в с него в производството. По това време бях агроном в Земеделска Кооперация Изгрев 92 с. Белица, общ Тутракан, обл. Силистра. Отглеждахме сливи на площ около 500-510 дка биологично производство основно със сорт Стенлей, малко Чачанска липотица и Мирабела.

Определянето на неприятеля стана много трудно тъй като в опадалите плодове откривахме ларва, но тя си стоеше под формата на ларва месеци. Докато не открих възрастна оса която не беше успяла да излезе от костилката напрактика никой не може да определи неприятеля. След като открих осата с помоща на проф. Джувинов и проф. Кутинкова които го оприличиха на бадемов семеяд. По-късно вече доц. Георги Тренчев определя вида като Eurytoma schreineri и установява, че повредите са причинени от него.

 

Биология
Развива едно поколение годишно


Женските насекоми пробиват с дългото си яйцеполагало перикарпа на сливовия плод и снасят яйцата си във все още неоформената костилка. Поради тази причина яйцеснасянето се извършва не по–късно от края на май, когато плодовете са не по–големи от 1/3 от нормалната си големина. Външно няма видима повреда.

Развитието на насекомото преминава през следните стадии: яйце, ларва, бяла какавида, бяла какавида с червени очи, черна какавида и имаго (възрастно). Една част от излюпените ларви продължават развитието си, а друга остават да зимуват и имагинират на следващата година. Възрастното изгризва малка правилна дупчица в стената на костилката и излиза.

Неприятелят зимува като напълно развита ларва в костилките на сливите, където се изхранва с ядката. В една костилка се развива само една ларва. Фазите на развитие на семеяда отговарят на точно определени фази от развитието на сливата. За появата на дадена фаза е необходимо да се натрупа точно определена сума на ефективни температури. Тя се изчислява на база среднодневните температури и долен праг на развитие, който за сливовия семеяд е +10°С. Началото на летежа тази година започна на 8 май във фенофаза на сливата начало на образуване на ядка в плода.

Масовият летеж протече в периода 16 май – 29 май и продължи 12 дни. Краят на летежа приключи на 6 юни, когато в костилките няма възрастни насекоми, а само диапаузирали за следващата година ларви на семеяда. Началото на летежа, масовият летеж и краят на летежа може да се прогнозират сравнително точно чрез сумата на ефективна температура и фенофазите на развитие на сливата, което е важен момент в изготвянето на прогнозата за този неприятел.

Морфология
Мъжките и женските ясно се различават

Дължината на тялото при женските е 4-6 мм, а при мъжките е 4-4,5 мм.
При видовете от род Eurytoma половият диморфизъм е ясно проявен. При мъжките коремчето е стълбчесто и стълбчето е значително по-дълго от това на женските. Височината на бузите превишава дължината на надлъжния диаметър на очите.

Предните крила при женските семеяди са слабо затъмнени в средната част с изтънени жилки, светлокафяви. Коремчето на женските е почти еднакво дълго с дължината на главата плюс гърдите. Последният коремен тергит е еднакво дълъг и широк. Тергитите са блестящи.
Ларвите се развиват само в ядките на видове от род Prunus: P. domestica, P.divaricata, P. spinosa; Cerasus vulgaris, Armeniaca vulgaris.

ЗАБЕЛЕЖКА: Информацията за биологията и морфологията на неприятеля са на база изследването на Бакалавър-агроном Виолета Дакова

В годините се доказа, че сливовия семеяд предпочите сорта Стенлей. Напада и други сортове, но повредите при Стенлей стигат до 90% и повече.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *