ПОЧВЕН АНАЛИЗ

Въпрос: Какво е почвен анализ?  

Почвен анализ е един от многото инструменти, които земеделците използват за подобряване на развитието на растенията, потенциала за добива и използват най-оптималната норма на хранителни вещества. Вземането на проби от почвата трябва да се провежда правилно, за да се получат качествени резултати от тестовете на почвата. Всяка проба трябва да е представителна за цялото поле или определен участък за вземане на проби. Изследването на почвата в комбинация с изпитването на растителна тъкан и данните за полевите добиви помагат на производителите да вземат правилни решения за управление на торенето през целия вегетационен период.

Въпрос: Какво се включва в почвен анализ?  

Изследването на почвата трябва да включва анализ на макронутриенти и вторични хранителни вещества. [азот (N), фосфор (P), калий (K), сяра (S), калций (Ca) и магнезий (Mg)], микронутриенти [мед (Cu) , желязо (Fe), манган (Mn), цинк (Zn), бор (B), хлорид (Cl), никел (Ni) и молибден (Mo)], pH на почвата, pH на буфера, органична материя и катионен обмен капацитет. Поради променливостта на почвите, методите за лабораторни анализи и отчитането могат да зависят от локални особенности. Местен агроном или специалист по почвите може да предостави информация, специфична за вашия район.

Въпрос: Как се разчита почвения анализ?  

Резултатите от почвен анализ включват типа на проведеното изпитване. Концентрацията на специфични параметри (като P), интерпретационна стойност (ниска, оптимална и висока). Препоръки за прилагане на торове или насоки и съвети за поддържане на почвите в добро състояние. При преглед на резултатите от лабораторията е изключително важно да се знае какъв метод на екстракция е използван. Лабораториите могат да отчитат резултати в части на милион (ppm).

Въпрос: Кои стъпки определят качеството на добра почвена проба?  


Времето, дълбочината на вземане на проби и системата за обработка на почвата са важни, за правилното пробовземане. Качеството на почвената проба зависи от три основни стъпки: 1) събиране на последователни проби от година на година, 2) правилен анализ на лабораторните резултати и 3) проследяване на препоръките на лабораторията.

Въпрос: Колко дълбоко трябва да направите почвената проба?

Пробите трябва да се вземат на подходяща дълбочина.През една и съща времева рамка всяка година, в идеалния случай след прибирането на реколтата и преди замръзването на почвата. Дълбочината на пробата може да варира в зависимост от анализа, но обикновено е от 0 до 30 см или 30 до 60 см. В системи без обработка или минимална обработка, хранителните вещества могат да се наслоят. В този случай е необходим отделен анализ на горните 5 сантиметра от почвата. Ако условията не позволяват правилното пробовземане е необходимо да се изчака, докато почвените условия се подобрят.

почвена проба, почвен анализ
почвена проба

Въпрос: Кога и колко често трябва да се извършват почвени анализи?

 Есента е най-доброто време за почвен анализ и се препоръчва на всеки 4 години или по-малко. Ако има притеснения относно почвеното ви плодородие или сте имали много ниски добиви. Тогава трябва да се извършва тестване на почвата всяка година, за да се помогне за идентифициране на проблема.

https://www.youtube.com/watch?v=25pvs2HUAhE

 1,339 total views,  1 views today

Оставете коментар, ще се радвам да споделите мнението си

error: Съдържанието е защитено от копиране! Моля свържете се със собственика на сайта за разрешение!
%d bloggers like this: