ПОЧВЕНИ ПРОБИ И АНАЛИЗИТОРЕНЕЦАРЕВИЦА

ВАЖНИТЕ МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦАРЕВИЦА

Кои са важните микроелементи за производството на царевица? Микроелементите са основни хранителни вещества, изисквани от растението в по-малки количества от макроелементите. Важните микроелементи за производството на царевица включват желязо (Fe), манган (Mn), цинк (Zn), мед (Cu), бор (B), молибден (Mo) и хлор (Cl). Тези хранителни вещества са важни в много от процесите, необходими за растежа на растенията. Откриването на недостиг на микроелементи в царевицата може да бъде трудно. Както почвените анализи, така и анализът на растителната тъкан често са необходими за определяне на недостиг на микроелементи. От микронутриентите царевицата има най-висока чувствителност към дефицит на Zn.

[jetpack_subscription_form show_only_email_and_button=“true“ custom_background_button_color=“undefined“ custom_text_button_color=“undefined“ submit_button_text=“АБОНИРАЙ СЕ“ submit_button_classes=“undefined“ show_subscribers_total=“false“ ]

РОЛЯТА НА МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ В РАСТЕНИЯТА

Въпреки, че растенията изискват относително малки количества микроелементи, те са от съществено значение за растежа на растенията. Ако микроелементите са в дефицит, в критичните фази от развитието на растенията може да предзвика аномалии в растенията, намален растеж и по-нисък потенциал за добива. Всеки микроелемент може да участва в множество функции за растеж на растенията.

Хлорът играе ключова роля за отделянето на кислород при фотосинтезата и устойчивостта и справянето с болести. Желязото е съставна част на няколко ензима, подпомага намаляването на нитратите и производството на енергия и е от съществено значение за образуването на хлорофил. Манганът е важен при фотосинтезата, дишането и асимилацията на азот. Цинкът е ключов компонент на много ензими и протеини и играе важна роля в производството на растежен хормон. Медта е необходима за активирането на някои ензими, процесите на фотосинтеза и дишането и подпомага растителния метаболизъм на въглехидратите и протеините. Борът е от съществено значение за деленето на клетките, репродуктивния растеж и развитието на семената. Молибденът е основен компонент на ензимите, необходими за азотния метаболизъм и синтеза на аминокиселини в растенията.

НАЛИЧИЕ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИ В ПОЧВАТА

Чрез почвените анализи надеждно и лесно ще установите запасеността им в полетата които отглеждате.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С УСЛУГАТА ПОЧВЕНО ПРОБОВЗЕМАНЕ И ПОЧВЕН АНАЛИЗ ПРЕДЛАГАНА ОТ АГРИНЕД ЕООД

Въпреки това, общата концентрация на микроелементи в почвата може да бъде лош показател за неговата достъпност до царевичното растение. Тези хранителни вещества могат да бъдат в изобилие в почвата, но да ограничават растежа на растенията, тъй като са във форма, неподходяща за усвояване от корените. Следователно, управлението на микроелементите за производство на царевица с висок добив трябва да включва съобразяване на условията, регулиращи тяхната наличност, за да включват реакцията на почвата температура на почвата и влага, генетика и взаимодействия с други ресурси.

достъпност на елементите в почвата при различно рН Illinois Agronomy Handbook. Permission granted for use by Dr. Emerson Nafziger, University of Illinois.

Реакцията на почвата е най-важният фактор, влияещ върху наличието на микроелементи в растенията (Фигура 1). С изключение на Mo и Cl, микроелементите са най-достъпни в почви с ниско pH или киселини и по-недостъпни при почви с високо pH или алкални. С повишаване на pH на почвата, наличието на B, Cu, Fe, Mn и Zn намалява. Наличието на Mo се увеличава с повишаване на pH на почвата и pH на почвата не оказва влияние върху наличността на Cl за растенията. Поддържането на рН на почвата, близко до неутрално или леко кисело (6,0-7,0), обикновено осигурява добра наличност на микроелементи за производството на царевица.

ПОЧВЕНИЯТ ТИП И ОРГАНИЧНОТО ВЕЩЕСТВО

Почвеният тип и органичната материя (OM) също могат да повлияят на наличието на микроелементи за растенията. Песъкливите и леки почви могат да имат недостиг на микроелементи. Фино-текстурирани глинени и високо ОМ почви могат да свържат микроелементите, което ги прави недостъпни за поглъщане на растенията- блокират ги.  Лошо дренираните почви също могат да допринесат за намалено усвояване на микроелементи от растенията.

УСЛОВИЯТА НА КЛИМАТА

Други условия, които могат да намалят приемането на микроелементи от растенията, включват студено и влажно време. Сухите условия също могат да предизвикат недостатъци. Дисбалансите на хранителните вещества могат да предизвикат дефицит на микроелементи в растенията. Излишъкът от фосфор или прекомерно обработваните почви могат да намалят наличието на Cu, Zn, Fe и Mn. Високите нива на калий могат да причинят дефицит на В. Излишните нива на Fe и Zn могат да намалят наличността на Cu; излишъкът от Cu, Mn и Zn може да намали наличието на Fe; и излишъкът от Cu, Fe и Zn може да намали наличността на Mn. Почвите с високо съдържание на Fe, които са силно изветрени и кисели, също са склонни да са ниски в Mo. Микроелементите, погълнати от растенията, могат да бъдат сложни с много фактори, взаимодействащи. Някои култури могат да бъдат по-предразположени към недостиг на микроелементи от други, а някои сортове в културата могат да проявят дефицит, докато други не при същите условия на отглеждане.

АНАЛИЗА НА ПОЧВА И РАСТИТЕЛНА ТЪКАН

 
Както почвените анализи, така и анализът на растителната тъкан могат да бъдат полезни при диагностициране на дефицити на микроелементи. Тъй като има ограничения при почвено изследване на микроелементи, анализът на растителната тъкан може да бъде важен при диагностицирането на дефицит. Комбинацията от анализ на растенията с почвен анализ може да осигури по-точна оценка на състоянието на микроелементите както в почвата, така и в културата.

https://www.youtube.com/watch?v=25pvs2HUAhE&feature=emb_logo

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *