БОЛЕСТИПШЕНИЦА

БРАШНЕСТА МАНА ПО ПШЕНИЦА – Erysiphe graminis

Болестта брашнеста мана се развива през целия вегетативен период на пшеницата. В условия на гъсти и прераснали посеви в комбинация с влажно и прохладно време болестта се развива най-добре.


Симптоми

Брашнеста мана напада всички зелени органи, но най-често  по първите листа  и след това  и върху листата от горните етажи. Листните влагалища, стъблата и по-рядко плевите се появява  нечисто бели брашнести  налепи. В началото засегнатите участъци се появява бял налеп, който по-късно се уплътнява и придобива жълтеникаво сив цвят, като обхваща изцяло заболелите тъкани. По силно нападнатите растения жълтеят, жълтеят и тъканите между нападнатите участъци – а под налепите остават по-дълго време – зелени. Болестта е силно вредоносна, когато обхваща   флаговият  лист  и класа – зърното остава по-дребно, не добре изхранено и с влошени качества.

По повърхността на засегнатите части спорите се размножават и изглеждат като бели прашести туфи.

брашнеста мана- erysiphe graminis
брашнеста мана- erysiphe graminis

Те се разпространяват чрез вятъра и осъществяват нови заразявания. При силна проява на болестта листата пожълтяват бързо и загиват.  Пораженията от брашнеста мана водят до развитие на по-малко продуктивни братя, класчета и зърна в едно растение, което отслабва и често поляга.

брашнеста мана- erysiphe graminis
брашнеста мана- erysiphe graminis

Условия за развитие на брашнеста мана

За развитието на болеста е необходима висока въздушна влажност, а  разпространението на спорите се благоприятства от сухите условия. Характерно за заболяването е, че дъжд и капките вода по листата ограничават спорообразуването и нарастването на мицела.
Развитието на брашнестата мана се благоприятства от редуването на сухи и влажни условия. Ранната форма на болестта се проявява по изоставащите млади растения, а по-късната – намалява активната повърхност на листата, вследствие на което добивът на зърно е намален.

За ограничаване на инфектирането с брашнеста мана е необходимо да се използват устойчиви сортове, а по-редките и проветриви посеви намаляват разпространението на болестта. Благоприятни условия за развитие на брашнеста мана по пшеницата се създават при ранна сеитба, висока гъстота на посева, усилен вегетативен растеж, особено след обилно азотно торене, температура между 18оС и 22оС, висока влажност и редуване на топли и влажни дни.

Борба

За да се предпази културата от заразяване е необхоимо самосевките и житните плевели да се унищожат преди поникването на културата. Спазването на сеитбооборот и сроковете за сеитба в оптимални граници и препоръчителната гъстота са основните мероприятия за ограничаването на възможността от развитие.

Ако във фаза 1-2 възел са наблюдава нападение над 30% върху първите четири листа се налага третиране с подходящ фунгицид.
Ако върху флаговия  лист и прилежащите два листа,  степента на нападение е по-голяма от 3-5% също се налага приложение на фунгицид.

Важно е да запазим флаговият лист и класа здрави за да постигнем нормални добиви!

ЗАБЕЛЕЖКА:

Винаги ползвайте продуктите за растителна защита под контрола на агроном специалист и препоръките на производителя.


Заявете своята консултация:

АГРИНЕД ЕООД

агроном-консултант Илиян Недков

специалност Растителна Защита

телефон за контакти: +359 88 978 52 56

e-mail: iliyan.nedkov@mail.bg

*Бързата и навременна консултация е възможна за района на централна и североизточна България*

**копирането на текст и снимки без изрично писмено разрешение от автора Илиян Недков е забранено**

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *