БиостимулаториПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

БИОСТИМУЛАТОРИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: “ Продукт, който при третиране на растенията, семената, почвата или хранителна среда в съчетание с установените агрономически мероприятия, повишава ефективността при използване на хранителни вещества от реколтата или предоставя други преки или косвени изгоди за развитие на растенията, или по време на различен стрес“

източник:  https://bit.ly/2F36Sty 

През последните години ставаме свиделтели на изключително бурното развитие на отрасъла земеделие. На полето бързо навлизат нови сортове и хибриди създадени в райони с подобен на българския климат, но не съвсем. Промените в климата- продължителни периоди на засушаване редуващи се с периоди на валежи. Екстремно високи и екстремно ниски температури. Увеличаващото се потребление на пестициди всеки сезон. Всички тези фактори са предпоставка за стресови условия на полето. Стремежа за високи добиви диктува необходимоста от продукт който да ни помогне при тази сложна обстановка.

хербициден и температурен стрес
хербициден и температурен стрес

Биостимулатори

тези продукти идват в отговор на това да се подпомогне културата да достигне своя генетичен потенциал дори в условия на стрес.

В състава си тези продукти съдържат: Амино киселини, флувинови или хуминови такива, извлек от водорасли и хранителни елементи. На пазара има оргомно разнообразие от подобни продукти. Всяка компания е разработила различни комбинации или технологии за производството на такива продукти.

Ползите от употребата на биостимулатори се изразява в това, че пряко се подпомага развитието на културата в условията на стрес. Чрез използването на биостимулатори подаваме на растението хранителни вещества до които растението няма достъп в момента на стрес. Продуктите от тази група подпомагат енергийнете процеси в културата. Често в състава си биостимулаторите съдържат различни хормони които предизвикват различни ефекти върху растението. Хормони които подпомагат деленето на клетките, тяхното нарастване или диференциация.

Очаквани ефекти от употребата на биостимулатори

Активира и стимулира вегетативният растеж.

Подобрява усвоимостта на хранителните елементи.

Подобрява фотосинтетичната активност на растенията.

Повишава устойчивостта на растенията към стрес (внезапна промяна на температурата, суша, ефект от пестциди) и помага за бързото възстановяване след стреса.

Повишава устойчивостта на растенията към фитопатогени.

Подобрява покълването на семената и бързото развитие на мощна коренова система.

Предсеитбената обработка на семената при пшеницата повишава продуктивното братене.

Повишава добива и качеството на получената продукция.

Употребата на биостимулатори с пестициди значително увеличава ефекта от употребата на пестицидите, като в същото време щади културата. Ползите върху качеството на почвата също са огромни.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Винаги ползвайте продуктите за растителна защита под контрола на агроном специалист и препоръките на производителя.


Заявете своята консултация:

АГРИНЕД ЕООД

агроном-консултант Илиян Недков

специалност Растителна Защита

телефон за контакти: +359 88 978 52 56

e-mail: iliyan.nedkov@mail.bg

*Бързата и навременна консултация е възможна за района на централна и североизточна България*

**копирането на текст и снимки без изрично писмено разрешение от автора Илиян Недков е забранено**

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *