УСЛУГИ

АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ НА МЯСТО

Най-добрия и незаменим начин да получите най-добрата консултация. Правилното диагностициране е 50% от решението. А за да бъде правилно определен вашият проблем посещенито на място е незаменимо. Тълкуването и гадаенето по снимка или разказ е работещо, но не за всеки казус.

АГРИНЕД предлага тази услуга като при посещение има възможност да използваме различни инструменти и техника за максимално добро обосноваване. На разположение са: Софтуер за обследване, дрон, GreenSeeker, сонда за почвено пробовземане, пенетрометър и други.

Цена на услугата: 120 лв без ДДС на час без транспортни разходи


АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН

Тази услуга е отлична възможност достъпно и бързо да получите отговор на въпрос или въпроси от общ характер. Като например справка за доза на употреба на даден продукт. Препоръка за справяне с даден проблем. Възможно е да се ползват чат платформи като viber и други.

Цена на услугата: 100 лв без ДДС за един месец


АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ- АДМИНИСТРАТИВНА

Административната работа във всяко стопанство използва все повече и повече ресурс. Изискванията към земеделските производители с всяка година стават все по-големи и по-големи. Воденето на Дневник за Растителна Защита или пък работа в платформата СЕУ и декларирането на различни мерки. АГРИНЕД предлага тази услуга в помощ на земеделците

Цена на услугата: 120 лв без ДДС на час.


ПОЧВЕНО ПРОБОВЗЕМАНЕ И АНАЛИЗ

Вече над 7 години опит в почвеното пробовземане. От лопатата до хидравлична сонда WINTEX 1000. АГРИНЕД предлага високо качество на услугата чрез специализирано оборудване агрегатирано на пикап. Възможност за използване на софтуер за определяне на зоните за пробовземане. Работим с лаборатория на YARA в Англия.Резултатите от анализте обикновенно са достъпни до 14 работни дни след изпращане.

Цена на услугата: 100 лв без ДДС за средна проба.

Цена на услугата: 210 лв без ДДС за средна проба с анализ на почва по 14 характеристики.


ПРЪСКАНЕ С ДРОН

През 2023 година направихме първите си опити с третиране на посеви с дрон. През 2024 година в партньорство с АГРО ДРОН БЪЛГАРИЯ предлагаме и тази услуга. Третирането с дрон дава възможност да изведем растителната защита на редица култури при невъзможност за употреба на конвенционални пръскачки. Достъпна услуга от екип професионалисти оператор на дрон и агроом консултант. Комплексна услуга без аналог към мо

Цена на услугата: 4 лв без ДДС на декар*

*минимална площ на третиране 500 дка