УСЛУГА „ПОЧВЕНО ПРОБОВЗЕМАНЕ И АНАЛИЗ“

Почвено пробовземане и анализ е услуга която АГРИНЕД ЕООД предлага от създаването си. Освен почвеното пробовземане на средна проба, последващ анализ при партньора ни КВС АГРО България услугата услугата включва и консултация по хранене на растенията.

Тази услуга е първото и най-необходимо за високите резултати.

Информацията която ни носят почвените анализи дава възможност да разберем потенцияла на полето и правилно да заложим стратегията.

Преди почвеният анализ е почвеното пробовземане. Това означава, че почвените проби трябва да са направени по най-добрия начин и да се гарантира тяхната чистота. За това и през 2019г. фирмата инвестира в изготвянето на пикап пригоден за почвени проби.

За да се улесни и прецезира работата използваме специализиран софтуер за правилното парцелиране на полетата както и софтуер и GPS навигация за прецезиране на пробовземането. Благодарение на това картирането на полетата е лесно, интуативно и точно.

Всички усилия са насочени в това почвените проби да са взети по най-добрия начин.

Дълбочината на работа на сондата е 0-30 см като има възможност да се работи и на други дълбочини.

В уточнения парцел (в повечето случаи с големина 100дка) се правят между 20-30 бода като теглото на средната проба е около 1-1.5 кг. 

Средната проба се опакова добре, етикира се и се изпраща за последващ почвен анализ. Почвените анализи се изготвят в Англия в MEGALAB на фирма YARA. Yara  е световен лидер в производстовто на торове. 

ВИДЕО

Почвените анализи включват следните параметри:

фосфор, калий, сяра, реакция на почвата (рН), цинк, бор, молибден, магнезий, желязо, мед, манган, калций, натрий и обменен катион.

В анализа има референтни стойности които помагат всеки лесно да се ориентира какво е състоянието на полетата които отглежда спрямо стойностите от анализа.

Освен препоръките които АГРИНЕД ЕООД ще изготви спрямо анализа, в анализа има и препоръки от YARA.

ОБРАЗЕЦ НА АНАЛИЗА

ЦЕНА НА ПРОБОВЗЕМАНЕ И АНАЛИЗ СЪС СРЕДНА ПРОБА НА 100 ДКА 210 лева БЕЗ ДДС

Възможни са отстъпки от 5 до 20% за обем от работа!

За допълнителна информация и индивидуална оферта свържете се с нас ТУК