УСЛУГА „ИЗМЕРВАНЕ НА NDVI“-наземно

Измерване на NDVI се извършва с GreenSeeker-наземно, това е ръчен уред който позволява измерването на NDVI да става по време на движение благодарение на което това става бързо и точно. 

Какво означава NDVI?

В превод това означава Нормализиране на Разликите във Вегетативния Индекс (Normalized Difference Vegetation Index).

NDVI се използва в целия свят за наблюдение на земната повърхност като позволява да се проследи и прогнозира развитието на стопанските култури, да се прогнозрат потенциално опасни зони от пожар. Този индекс е за предпочитане тъй като при работата с него лесно се компенсират разликите в светлината, наклон, експозиция и други външни фактори.

С уреда може да се измерва моментния индекс на всяка култура като стойностите са от 0.00 до 1.00 и показват текущото състояние на културата. Видео:

Данните от уреда може да се използват за калибровка на спътникови снимки с NDVI.

Информацията от измерване на NDVI може да направим корекция на торенето или да установим има ли наличен стрес.

 

Услугата се предлага при „Агрономическа консултация на място“ без да се начисляват допълнителни такси.

Заявете обследване и консултация ТУК

АГРИНЕД МАГАЗИН ви дава възможност да заявите чрез интернет услуги или продукти.