УСЛУГА “АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ НА МЯСТО”

Тази услуга е най-добрият начин за фермера да получи информация по важни за него въпроси.

Тъй като за да се даде най-правилната препоръка е необходимо специалиста да се запознае обстойно с казуса. Да обследва полетата и да получи възможно най-много информация по отношение на практиките на фермера в стопанството.

  • Включва посещение на място във фермата (стопанството) и/или посещение на поле/та.
  • Включва агрономическа консултация относно културите, тяхното развитие, актуални и очаквани проблеми, по отношение на торене, избор на семена, грижи по време на вегитацията и времето на покой, както и информация по отношение на складирането и съхранението и други въпроси свързани с производството.

НОВО

От месец май 2021г.

Всеки избрал да използва тази услуга във времето на консултацията и престоя може да се възползва* от всичката техника с която разполагаме. Като няма да се налага допълнително заплащане и таксуване. В това число и

  • заснемане с дрон,
  • измерване на плътността на почвата с пенетрометър,
  • измерване на вегетативния индекс с GreenSeeker,
  • pH на почва и разтвори….
  • …. попитайте за техниката с която раполагаме

*НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА ЗА ДА СЕ ПОДГОТВИ ОБОРУДВАНЕТО

  • Цена за първият един час 120 лева БЕЗ ДДС. Всеки следващ час е по 60 лева БЕЗ ДДС

*цена на км 0.70 лв БЕЗ ДДС (начислява се при разстояния на посещения над 60 км от гр. Тутракан)

КОНТАКТИ

Заявете обследване и консултация в нашия магазин тук: www.shop.agrined.com