ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Правила за ползване

Правила за ползване на уебстраницата на АГРИНЕД ЕООД

Настоящите правила уреждат отношенията между АГРИНЕД ЕООД и всеки потребител, използващ настоящата уебстраница.

1.Съдържанието на уебстраницата е обект на авторско право. Всяко възпроизвеждане на данни от него (с изключение на прессъобщенията) е забранено, освен в случаите, когато не е получено изрично писмено разрешение от съответните компетентни лица. За получаване на такова – моля обърнете се към нас на iliyan.nedkov@mail.bg .

При нарушаване на авторските права на уебстраницата лицата подлежат на наказания, посочени в разпоредбите на Закон за авторското и сродните му права и Наказателен кодекс.

2.Съдържанието на уебстраницата базово е разделено на два типа – безплатно и платено. Страниците от тип „платени’ са видими само за членове на „Активни потребители”. Подробна информация относно членството може да намерите в секция „Нашите услуги”.

3. АГРИНЕД ЕООД не носи отговорност по отношения на всякакви щети, загуби и пропуснати ползи, причинени от употребата на настоящата уебстраница. Въпреки чеАГРИНЕД ЕООД полага всички възможни усилия при подготовката и проверката на информацията не може да бъде дадена гаранция за нейната пълнота и точност.

4.Данните в настоящата уебстраница могат да бъдат променяни по всяко време и без уведомление на потребителите.

5.Статиите и форумът, поместени в настоящата уебстраница, са отворени за свободни коментари. При използването на тази възможност потребителят се задължава:

-да не използва неподходящи, нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни и други текстове, които са в състояние да накърнят честта и достойнството на друг потребител или да уронят престижа на АГРИНЕД ЕООД.

-да не използва по никакъв повод уебстраницата с търговски цели

-да не използва софтуер, който би могъл да навреди на уебстраницата или на други потребители, които я използват

6. АГРИНЕД ЕООД не носи отговорност по отношение на разпространени съобщения, които са с посоченото по-горе съдържание.

7. АГРИНЕД ЕООД запазва правото си при установяване на неправомерни действия от страна на потребителите, да използва всички мерки за откриване на нарушителите и уведомяването на компетентните органи.

8.При регистрация в уебстраницата от потребителите се изисква да предоставят определени лични данни. Те ще бъдат използвани единствено и само за целите на сайта и няма да бъдат предоставяни по никакъв повод и под никаква форма на трети лица.

9. АГРИНЕД ЕООД запазва правото си да променя настоящите правила по всяко време без предварително известие на потребителите. Евентуални промени влизат в сила с публикуването им.

10.За всякакви въпроси относно посочените правила и цялостната работа на уебстраницата се обръщайте към АГРИНЕД ЕООД на e-mail: iliyan.nedkov@mail.bg .

Настоящите правила се считат за приети от страна на потребителите при използване на уебстраницата. Посещавайки уебстраницата ни, ние приемаме, че Вие сте съгласни с посочените правила.