ПЛАН “КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН”

Този план е подходящ за фермери които имат проблем или колебания в производството които не изискват чести посещения по полетата им и въпросите са от общ характер. Може успешно да се комбинира с услугата „Посещение на място“ и след запознаване със стопанството да се разчита на телефонна консултация.

Подходящ за по-малки стопанства с ограничени финансови възможности.

  • Консултация по телефон, e-mail и viber
  • Включва неограничен брой конуслтации по изброените горе възможности.
  • Работно време от 08:00 до 20:00.

ЗАЯВИ СВОЯ ПЛАН ТУК 

КОНТАКТИ