ЗА АГРИНЕД ЕООД

Фирма АГРИНЕД ЕООД е основана през април 2017.

Основната дейност е свързана с професионални агроконсултации. Клиенти на фирмата са стопанства основно между 2 000 и 30 000 дка които ясно осъзнават необходимоста от независим и безпристрастен агроном. Фирмата предлага гъвкави условия които позволяват работа и с по-малки стопанства, овощари и производители на ограничена площ с интензивно производство. Агро консултациите обхващат всяко звено в производството. Основната работа се изразява в регулярни посещения в стопанството. Обследват се площите на производителя. С една единствена цел- да се оптимизира работата на полето чрез избор на подходящи продукти и навременната им употреба. Това води до значителни икономии в стопанствата с които работи АГРИНЕД ЕООД като в същото време получените резултати са конкурентни добиви с високо качество.

Знания и умения

Фирмата инвестира в нови познания, както и в оборудване за по-прецизни и адекватни препоръки.

От самото начало фокуса е върху професионалната работа. Фирмата използва метео станции с марката Pessl разположени  в Силистренска област. Целта е обхващайки района да се следи развитието на културите, риска от развитието на болести и неприятели в житни, маслодайни култури както и в овощните костилкови видове.

Разполагаме с уреди за оценката на почвата. Оценка на полетата и тяхното плодородие. Освен възможност да изследваме орният слой, плътността на почвата, АГРИНЕД ЕООД работи с YARA като анализира почвени проби в нейна лаборатория в Англия. 

 

Анализа обхваща важните характеристики като: реакция на почвата, засоленост, обменен катион и всички важни макро и микро елементи. По този начин предоставяме качествено и комплексно обслужване за различните нужди на нашите клиенти. На база почвените анализи изготвяме препоръки за хранене на растенията. Опита над 10 години и практиката в производството ни дава увереност да предоставим завършен продукт с високо качество. Съветите които предлагаме на нашите клиенти винаги са добре подплатени с факти и обосновка!

Фирмата е регистрирана в БАБХ за това, че предлага консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите.

Член на Националната Асоциация на Професионалните Агрономи

През 2024 година аз агроном Илиян Недков и група колеги агрономи и съмишленици учредихме Национална Асоциация на Професионалните Агрономи – НАПА

Агроном Илиян Недков е учредител и член на Управителния Съвет на НАПА.