МАНА ПО СЛЪНЧОГЛЕД

МАНА ПО СЛЪНЧОГЛЕД (PLASMOPARA HELIANTHI F.SP.HELIANTHI)

Маната по слънчоглед ( Plasmopara helianthi) има две форми:

1. Системна- обикновено засяга кълновете и понниците.

В резултат растенията силно изостават в растежа си. Скъсени междувъзлия, цъфтят преждевременно, но питите стават много дребни, обърнати нагоре и стерилни. По листата, започвайки от най-долните, се появяват бледожълтозелени петна от дръжката към върха на петурата, които при разрастване могат да обхванат напълно петурата. От долната страна на петната се образува плътен бял спорообразуващ налеп, който по-късно става кремав до светлокафяв.

2. Локална форма

се проявява във вид на ъгловати, хлоротични петна, разпръснати по листата, на места сливащи се и със спорообразуващ налеп от долната страна на листата.

Болестта се причинява от гъбен патоген, който зимува като мицел в остатъците от болните растения и семената, като ооспори в почвата , които са жизнени до 7-8 години. Маната се развива силно при обилна влага и оптимална температура 15 -18°С.
За контрол на болестта е необходимо да се спазва 7 – 8 годишно сеитбообръщение с житни култури, сеитба на устойчиви сортове и хибриди; задължително унищожаване на самосевките; третиране на семената преди сеитбата с Апрон ХL 350 FC-300 мл/ 100 кг семе.

Дорбе е да се знае, че е възможно от растения заразени със системната форма на мана е възможно да заразят здрави растения с локалната форма!

Болестта се оказва голямо предизвикателство към фермерите. Препоръчвам при избор на хибриди да се обърне внимание на генетическата устойчивост на семената. Да се спазва добър сеитбооборот, да не се допускат самосевки!

ФИРМА АГРИНЕД ЕООД

ОСИГУРЯВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РИСКА ОТ РАЗВИТИЕ НА МАНА ПО СЛЪНЧОГЛЕДА (И ДРУГИ БОЛЕСТИ ПО СЛЪНЧОГЛЕДА). ЧРЕЗ АГРО-БЮЛЕТИНА КОЙТО ИЗДАВА ВСЯКА СЕДМИЦА! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: ТУК

Вашият коментар

error: Content is protected !!